yasal uyarı

www.evekspres.com, EvEkspres.com firmasına ait bir web sitesidir.

www.evekspres.com web sitesini ziyaret ederek ve/veya www.evekspres.com üyesi olarak (kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak), www.evekspres.com web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve www.evekspres.com web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

www.evekspres.com web sitesinde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere ve herhangi bir uyarı yapmaksızın herhangi bir zamanda bu koşullarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, www.evekspres.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.

www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman www.evekspres.com üyeliğini bitirebilirler ve/veya www.evekspres.com web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda EvEkspres.com ’den herhangi bir hak talep edemezler.

www.evekspres.com kullanım koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda EvEkspres.com , www.evekspres.com üyeliğine son verebilir; www.evekspres.com web sitesindeki firma özel sayfanızı kapatabilir; bu sayfadaki içeriği yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

www.evekspres.com, sitede yer alan her tür kurum ve üye bilgisi, yorum, ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.evekspres.com’de yer alan üye yorumları kişilerin kendi görüşleridir. yazılanlardan www.evekspres.com sorumlu tutulamaz.

1.www.evekspres.com hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek, haksız rekabet yaratacak şekilde kullanılamaz. ayrıca www.evekspres.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2.www.evekspres.com web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı EvEkspres.com ’ye aittir. www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, www.evekspres.com web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden www.evekspres.com’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3.www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, www.evekspres.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. aksi durumlarda www.evekspres.com bundan sorumlu tutulamaz.

4.www.evekspres.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.evekspres.com web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

5.www.evekspres.com üyeleri, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların 3. şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. aksi halde EvEkspres.com ’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. www.evekspres.com üyelerinin www.evekspres.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

6.www.evekspres.com üyesi olarak kabul edilen kullanıcı, www.evekspres.com web sitesinde uygunsuz ve/veya türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. www.evekspres.com, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

7.bunun dışında, www.evekspres.com, dilediği üyeye veya üyelerine www.evekspres.com ile sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. EvEkspres.com kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin içeriğini ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

8.EvEkspres.com her zaman, tek taraflı olarak www.evekspres.com web sitesinin yayınını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

9.EvEkspres.com , kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan, yayınlanmış içerikten dolayı kişilerde oluşabilecek manevi zararlarından dolayı sorumlu olmayacaktır. kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak www.evekspres.com’den , EvEkspres.com ’den ve yöneticilerinden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

10.EvEkspres.com , kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya özel sayfası www.evekspres.com web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

11.EvEkspres.com , www.evekspres.com üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. EvEkspres.com , dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

12.EvEkspres.com , www.evekspres.com kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.evekspres.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarabilir veya çıkarmayabilir.

13.www.evekspres.com tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini 3. şahıslarla paylaşmaz. EvEkspres.com , www.evekspres.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.evekspres.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı ve bilgilerini yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. ayrıca benzer bir durumda EvEkspres.com, www.evekspres.com kullanım koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

14.yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden www.evekspres.com kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EvEkspres.com ’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı uğramış olduğu her türlü maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

15.işbu kullanım şartları kullanıcı’nın ve/veya üye’nin, “www.evekspres.com’yi ziyaret ve üye olarak başvurması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

16.bu kullanım şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

17.üye, işbu kullanım şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.


reklam